Beräknad lästid: 6 minuter

Vad gör en förpackning miljövänlig?

Förpackningar tillverkade av papper har använts i århundraden för att packa och skydda produkter. De flesta är återvinningsbara och i många fall även biologiskt nedbrytbara. Eftersom vi strävar efter att minska mängden plastförpackningar som hamnar på soptippar och förorenar våra vatten, är det dags att gå tillbaka till dessa miljövänliga förpackningar. Miljövänliga förpackningar och påsar använder material och tillverkningstekniker som minskar energiförbrukningen och dess skadliga inverkan på miljön. De inkluderar ofta komposterbara och återvinningsbara material istället för material som plast och ej återvunnet papper och kartong.

Miljövänligt papper och kartong

Det pratas inte lika mycket om de miljövänliga fördelarna av papper och kartong, som det görs med nya biomaterial. Trots att de har använts i många år har de fortfarande mycket kvar att erbjuda. Speciellt när de är hållbart framställda eller tillverkade av 100 % återvunnet material. Tack vare en kombination av dess biologiska nedbrytbarhet, låga miljöpåverkan och dess enkelhet att återvinna, är pappers- och kartongförpackningar fortfarande ett utmärkt miljövänligt alternativ.

Minimalt med tomrum i förpackningen

Har du någonsin öppnat en påse kakor eller chips bara för att inse att mängden mat bara tar upp halva utrymmet inuti förpackningen? Miljövänliga förpackningar försöker minska mängden “luft” per produkt den skyddar. Även om tillverkare inte kan ändra typen av material som används i sina förpackningar, kan de vidta åtgärder för att optimera förpackningen genom att minska mängden material som används för detta ändamål. Skräddarsydda förpackningar kan till stor del eliminera detta problemet.

Vill du också veta mer om miljövänliga förpackningar?

Förpackningar i papper återvinns i stor utsträckning

Enkelt att återvinna, enkelt att tillverka på nytt! Nästan 81 % av alla pappersförpackningar i USA återvinns! För wellpapp är det över 96 % av som återvinns, enligt Two Sides NA. Papper- och kartongförpackningar är de mest miljövänliga förpackningslaternativ som föredras av konsumenterna (inkluderar wellpapp). Huvudmaterialet är träfiber, som är en förnybar resurs och även den mest återvunna av alla material till förpackningar.

Mer miljövänliga förpackningar, om konsumenterna får välja

Många företag i branschen undrar om konsumenterna kommer att betala för miljövänliga förpackningar. Enligt en stor undersökning av McKinsey har de kommit fram till tre nyckeltal:

I alla slutkonsumentsegment sa 60-70 % av konsumenterna att de skulle betala mer för miljövänliga förpackningar. Betalningsviljan är relativt jämnt fördelad över slutkonsumentsegmenten.

52% av konsumenterna sa att de skulle köpa fler produkter med miljövänliga förpackningar. Dock ska inte dessa produkter var dyrare än konventionella förpackningar.

Cirka 35-36 % av de tillfrågade skulle köpa mer miljövänliga förpackningar om de var mer lättillgängliga och om de var bättre märkta.

Pappersförpackningar ger stort utrymme för (miljövänlig) kreativitet

Sju av tio personer tycker att förpackningar i papper gör det möjligt att skapa mer kreativa designer än andra förpackningsmaterial. Dessutom tycker 69% av konsumenterna att pappersförpackningar ger en mer artistisk och handgjord känsla.

Eco-checklista för dina förpackningar

Lyckas dina förpackningar checka av alla punkterna?

Undvik att använda plast i förpackningen – det finns mängder andra material som du kan använda och som är betydligt snällare mot miljön, exempelvis:

  • Kraftpapper
  • Insatser i papper/kartong (kan anpassas efter era produkter)
  • Skiljeväggar i papper/kartong (kan anpassas efter era produkter)
  • Silkespapper
  • Träull
  • Strimlad kartong

Se till att dina miljövänliga förpackningar är tydligt märkta med återvinningssymboler ♻ – då är det mer troligt att dina kunder kommer att återvinna förpackningen. Dessutom är konsumenter benägna att betala lite extra för att få en miljövänlig förpackning jämfört med en konventionell förpackning.

Undvik generellt sett förädling av förpackningen (gloss, silk, soft-touch, blekning och annat) då förpackningen genast blir mycket svårare att återvinna. Håll det så naturligt som det bara går. Det finns dock förädlingar som går att återvinna och som i vissa fall till och med kan beläggas med en yta som snabbar upp den biologiska nedbrytningsprocessen.

Se till att tillverkningsprocessen tar hänsyn till miljön i alla aspekter, från tryckfärger och råvarumaterial till slutprodukt. Hållbara råvaror + hållbar produktion + hållbar logistik + enkel återvinning/separation av material = miljövänligt!

Undvik för mycket tomrum i förpackningen – anpassa förpackningen efter era produkter eller vanligt förekommande volymer. Då tjänar ni både vikt och volym och kan enklare transportera mer produkter på lika stor yta. Det enklaste sättet är att ta fram förpackningar i olika storlekar så att ni kan välja mellan olika modeller baserat på innehållet. Det absolut bästa sättet är att skräddarsy era förpackningar baserat på innehållet så att det blir minimalt med tomrum.

Se till att 100% av förpackningen kan återvinnas: om inte, kan materialen enkelt separeras och återvinnas? Om inte, är förpackningen biologiskt nedbrytbar?

Se till att tryckfärger och klister är anpassade för återvinningsprocessen.

Vill du kunna check av hela listan?

Miljöcertifieringar att hålla utkik efter

När du letar efter miljövänliga förpackningar kan du hålla ett extra öga på vilka certifieringar och miljömärkningar materialet och produktionskedjan har.

FSC®: (Forest Stewardship Council) är en oberoende internationell medlemsorganisation som arbetar för en miljövänlig, socialt ansvarsfull och ekonomiskt effektiv användning av världens skogar genom sitt certifieringssystem FSC.

PEFC: (Program for the Endorsment of Forest Certification) är en internationell ideell organisation som arbetar för att främja ett långsiktigt hållbart skogsbruk. PEFC bygger på nationella skogsstandarder, som alla uppfyller gemensamma internationella krav och är certifierade av oberoende tredjepartscertifiering. PEFC-märkningen som finns på en träprodukt anger att den är gjord av skogsråvara som används i enlighet med definierade krav som tar hänsyn till natur- och kulturmiljö, sociala värden och skogsskötsel.

CoC: är ett spårbarhetscertikat som det tillverkande företaget måste ha för att få märka sina produkter med FSC och PEPC. Certifieringen innebär att det går att spåra produkten genom hela produktionskedjan, från skog till färdig produkt.

Svanen: är Nordens officiella miljömärkning. Svanens vision är ett hållbart samhälle med en hållbar konsumtion. Symbolen gör det lättare för konsumenter och företag att välja miljövänliga varor och tjänster.

EU Ecolabel: EU:s miljömärkningsystem, symboliserat med en blomma, är ett certifieringssystem som hjälper konsumenter att välja miljövänliga produkter och tjänster